Czwartek

9:00 – 10:00

MORNING CROSS KB

sala A

(dla Wszystkich)

16:15 – 17:15

MMA

sala B

17:30 – 18:30

KB

rekreacja

sala C

KB dzieci +10 lat

sala B

18:45 -19:45

KB  ŚZ

sala C

KB

INTRO

Sala B

20:00 – 21:00

CROSS KB

sala A

Trening obwodowy z elementami KB

tylko dla kobiet

sala C